Medlemsansökan
Application for Membership


Jag anmäler mig som medlem i Svensk Flyghistorisk Förening
I hereby apply for membership in Svensk Flyghistorisk Förening

SFF sänder Dig hittills under året utkomna nr
av Svensk Flyghistorisk Tidskrift
när medlemsavgiften är betald.
Vi reserverar oss för att något nummer kan var slut.

Namn:
Name:

Adress:
Address:

Postnr:
Zip Code:

Postadress:
City

Telefon:
Phone No.:

Telefax:
Fax No:

Mobiltelefon:
Mobilphone:

Födelseår:
Born Year:

ev.flygbakgrund:
Flying experience

Intresse:
Present interest:

Meddelande
Message:

E-postadress:
E-mail address
Årsavgiften 370 kr betalas till plusgirokonto 53 32 14-3
(betalning gäller kalenderår och Du får de under året utgivna publikationerna, med reservation för att någon kan vara slut)
Portotillägg: Europa utom Sverige:  +200,- kr
Portotillägg utanför Europa:  +300,- kr
Lösen av utlandspostgiro:   30,- kr
Checkar mottages ej.  Begär istället betalning via bank till konto 8150-5    994381589-5.  Swiftadress: Swedsess

Fee for membership: SEK 370,- + extra charge outside Sweden within Europe: SEK 200,-.
Extra charge outside Europe +300,- SEK.  
Please pay to
bank account Swedbank  IBAN SE0980000815059943815895.  Swiftaddress: Swedsess
Cheque are not accepted.

 

Skicka mail till SFF

Medlemsrekrytering: Ulf Delbro